Τα Μαθήματα είναι ένα εργαλείο διδασκαλίας, μία μέθοδος αυτογνωσίας που μας οδηγεί βήμα βήμα να θυμηθούμε ποιοι αληθινά είμαστε. Γράφτηκαν με την μέθοδο της “αυτόματης γραφής”, από την ψυχολόγο Dr.Helen Schucman 50 χρόνια πριν και το βιβλίο διακινείται σήμερα στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Δίον.

Τα μαθήματα κάνουν μία θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και στο μη-πραγματικό, ανάμεσα στην γνώση και στην αντίληψη. Πολλές από τις ιδέες που παρουσιάζονται είναι δύσκολο να κατανοηθούν και μπορεί να σας φανούν αρκετά εντυπωσιακές. Δεν χρειάζεται να τις αποδεχθείτε και ούτε καν χρειάζεται να τις καλοδεχθείτε. Σας ζητείται να τις εφαρμόσετε χωρίς να τις κρίνετε καθόλου.

Στοχεύει στο να απομακρύνει τα εμπόδια της επίγνωσης για την παρουσία της αγάπης, η οποία είναι η φυσική μας κληρονομιά. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος, αλλά αυτό που εμπεριέχει τα πάντα, δηλαδή η Αγάπη, δεν μπορεί να έχει κανένα αντίθετο.

 

Αυτό το μάθημα συνοψίζεται ως εξής:

Τίποτα πραγματικό δεν μπορεί να απειληθεί.

Τίποτα μη-πραγματικό δεν υπάρχει.

Σε αυτό έγκειται η ειρήνη του Θεού.

Το σκεπτικό του κόσμου αντιστρέφεται μέσω της συγχώρεσης, η οποία είναι το μέσο για την ενθύμηση και το κλειδί για την ευτυχία.

Ξεχνώντας όλες τις λανθασμένες μας αντιλήψεις και χωρίς τίποτα από το παρελθόν να μας κρατά πίσω, μπορούμε να ενθυμηθούμε τον Θεό. Αυτό είναι το τέλος της μάθησης.

Αυτή την άγια στιγμή θέλω να την δώσω σε Σένα. Έσω Εσύ επικεφαλής. Επειδή θα ακολουθήσω, βέβαιος ότι η καθοδήγηση Σου μου δίνει ειρήνη.

Κι αν χρειαστώ μια λέξη να με βοηθήσει, Αυτός θα μου την δώσει. Αν χρειαστώ μόνο μια σκέψη κι αυτήν Αυτός θα την δώσει. Κι αν χρειαστώ μόνο ακινησία κι έναν γαλήνιο, ανοιχτό νου, αυτά τα δώρα είναι που θα λάβω από Αυτόν. Αυτός είναι επικεφαλής μέσα από το αίτημά μου. Και Αυτός θ᾽ακούσει και θα μου απαντήσει επειδή Αυτός μιλάει για τον Θεό τον Πατέρα μου και τον άγιο Υιό Του.