Τίποτα το αληθινό δεν μπορεί να απειληθεί.

Τίποτα το μη-πραγματικό δεν υπάρχει.

Σ’ αυτό έγκειται η ειρήνη του Θεού.

Έτσι ξεκινά το Ένα Μάθημα στα Θαύματα. Κάνει την θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και στο μη-πραγματικό, ανάμεσα στην γνώση και στην αντίληψη. Η γνώση είναι αλήθεια, σύμφωνα με τον ένα νόμο, τον νόμο της αγάπης ή του Θεού.

Το Μάθημα δεν στοχεύει να διδάξει το νόημα της αγάπης, γιατί αυτό είναι πέρα από ό,τι μπορεί να διδαχτεί. Στοχεύει όμως στο να σε κατευθύνει στην αναγνώριση και στην απομάκρυνση όλων των εμποδίων που παρεμβαίνουν στην επίγνωση σου για την παρουσία της αγάπης, η οποία είναι η φυσική σου κληρονομιά.

Το νόημα της αγάπης βρίσκεται στην ενιαιότητα. Στην ενθύμηση ότι είσαι ένας ενιαίος, πλήρης και ολοκληρωμένος Εαυτός. Δεν είναι θεωρίες, φιλοσοφικές έννοιες ή απλά μοίρασμα ιδεών, είναι βίωμα. Η αλήθεια μέσα σου βιώνεται. Μέσα στην καρδιά σου. Μέσα από τις συναντήσεις με τους αδερφούς σου, ενωμένοι στον κοινό σκοπό της ενθύμησης αποκτάς την εμπειρία της άγιας στιγμής. Της στιγμής που ενώνεσαι με τον αδερφό σου και αντιλαμβάνεστε μαζί την ενιαιότητα σας  και γίνεστε ολικά χαρούμενοι.

Και η εμπειρία αυτή είναι συμπαντική. Η χαρά επεκτείνεται σε όλη την Δημιουργία μέσα από εσένα, από την καρδιά σου που γίνεται ένα με κάθε καρδιά. Εδώ είναι η γνώση, η αλήθεια. Στην καρδιά Εσύ Είσαι.

Για να θυμηθείς χρειάζεσαι τους αδερφούς σου. “Μέσα στον χρόνο υπάρχουμε ο ένας για τον άλλο και με τον άλλο. Μέσα στο άχρονο συνυπάρχουμε με τον Θεό.”

Μαζί, θυμόμαστε, μαζί θεραπευόμαστε, μαζί γιορτάζουμε την ενιαιότητα και υπερβαίνουμε τον κόσμο του διαχωρισμού και της αντίληψης.

Έλα μαζί μας και κάνε αυτό το κβαντικό άλμα από την αντίληψη στην γνώση, από τον φόβο στην αγάπη, από τον χρόνο στο άχρονο.

Έλα μαζί μας και κάνε το θαύμα πραγματικότητα μέσα στην καρδιά σου και μέσα από την καρδιά σου επέκτεινε το σε όλη την ανθρωπότητα.

“Αδερφέ μου, θεραπευόμαστε μαζί, καθώς αγαπάμε μαζί και καθώς ζούμε μαζί.”

♥ Διδασκαλίες και εργαστήρια συγχώρεσης και πνευματικής εμπειρίας.

♥ Συναντήσεις με παλιούς και νέους φίλους των Μαθημάτων.

♥ Δάσκαλοι από διαφορετικές χώρες.

♥ Συνεδρίες φωτός και ενεργοί διαλογισμοί με μουσική και κίνηση.

29/9 - 4/10/2023

Ημέρα(ες)

:

Ώρα(ες)

:

Λεπτό(ά)

:

Second(s)